Structin zal haar coördinatie-activiteiten namens de Zuid-Hollandse netbeheerders op Goeree-Overflakkee gaan beëindigen. De coördinatie van de nutswerkzaamheden t.b.v. woningnieuwbouw-projecten zal worden overgenomen door DNWG. In de afgelopen periode heeft DNWG steeds meer de werkzaamheden als service-provider opgepakt voor Evides, Stedin en Ziggo; recent is daar ook de coördinatie voor KPN-NetwerkNL bijgekomen, waardoor de coördinatie op Goeree-Overflakkee volledig door DNWG van Structin kan worden overgenomen. Dit staat geheel in de lijn van Structin en haar Netbeheerders; Het zo efficiënt inregelen van het Combi proces t.b.v het verbeteren van de klant beleving.

Vanaf 30-3-2020 zal DNWG het aanspraakpunt zijn voor de coördinatie van de gecombineerde nutswerkzaamheden aangaande de woningnieuwbouw-projecten op Goeree-Overflakkee. De nieuwe woningbouwprojecten op Goeree-Overflakkee kunnen worden aangemeld via mailbox: Fm-projects@dnwg.nl (T.a.v. DNWG, afdeling Projects, Gebied Goeree-Overflakkee); Het verzoek van uit DNWG is om minimaal 8 maanden voorafgaand aan de oplevering van de nieuwbouwwoningen het project aan te melden bij DNWG. Zodat zij uw vraag naar nutsvoorzieningen zo goed als mogelijk kunnen beantwoorden.

Meer informatie?

Ing. D.J.H. (Douwe Jan) Mars
Gebiedsmanager Structin Zuid

M 06-22833442
E d.mars@structin.nl