Missie

Structin coördineert de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur voor nieuwbouwprojecten, aansluitingen, reconstructies en saneringen in deze regio. Door samen op te trekken wordt dubbel werk voorkomen. Bovendien is er een betere afstemming doordat iedereen volgens hetzelfde proces werkt. Dat is doelmatiger en beperkt de projectrisico’s.

Gedurende het hele traject heeft u bij Structin één vast aanspreekpunt voor het proces. Structin bewaakt met u de mijlpalen en houdt een vinger aan de pols vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering van de ondergrondse infrastructuur.

Werkgebied

Structin is werkzaam in het noordelijke cluster van Zuid-Holland.

Andere combigebieden binnen Zuid-Holland zijn:

Clusters Midden en Zuid: Infrawerk-Rijnmond.

Clusters West en Oost: Infra SDO.

Vragen? Neem contact op met een van onze gebiedsmanagers