Het traject van uw project

Structin coördineert de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur voor nieuwbouw en bedrijfsunits.

Na het aanmelden van uw project organiseert de combiprojectleider een intakeoverleg met u en de netbeheerders. Het doel van dit overleg is om uw wensen, de voorwaarden van de netbeheerders en het gezamenlijke proces met elkaar te bespreken.

Tijdens het intakeoverleg bespreken we de hoofdleidingzaken zoals benodigde tracés, eventuele te plaatsen trafostations en overige zaken met elkaar. Wanneer het project een hoogbouw betreft dan worden ook de interne nutsvoorzieningen besproken.

Wij sturen in de intakefase op het verkrijgen van de juiste informatie die nodig is voor het voorbereiden van het project. In de voorbereidingsfase zijn de netbeheerders gestart met de engineering en organiseert de combiaannemer een schouw op locatie en de start werkbespreking.

Deze voorbereidingsfase heeft een doorlooptijd van minimaal 26 werkbare weken. Ten slotte zorgt de combiaannemer voor de uitvoer van de werkzaamheden.

Samenwerking met telecomaanbieders

De combiorganisatie bestaat uit Elektra en Water. Telecom en CAI vallen hier buiten. Deze partijen worden uitgenodigd voor het intakeoverleg, de schouw en de start werkbespreking. De daadwerkelijke aanleg wordt niet door onze combiaannemer uitgevoerd, dit volgt in een tweede arbeidsgang met eigen aannemer.

Het traject van uw project

WONINGBOUW & BEDRIJFSRUIMTEN

Structin is werkzaam in het noordelijke cluster van Zuid-Holland.

Combiprojectleider

Djordy van der Veer

Telefoon
06-28064617

E-mail
d.vanderveer@structin.nl

Combiaannemer

Vragen? Neem contact op met een van onze gebiedsmanagers