NIEUW!

Clusters West en Oost heten per 1 december 2022 Infra Stedin Dunea Oasen.

WERKGEBIED

De provincie Zuid-Holland is het werkgebied van Structin. Er zijn vijf clusters. Per cluster legt één aannemer namens de betreffende netbeheerders de kabels en leidingen aan.

(Doe de postcodecheck!)

Structin Noord:
Djordy van der Veer
Combi projectleider cluster Noord
06-28064617
d.vanderveer@structin.nl

Structin Zuid
D. (David) Ras
Combi Projectleider Cluster Zuid
06-11063842
d.ras@structin.nl

Structin Midden
Jan Willem Meijer
Combi Projectleider Cluster Midden
06-46900423
j.meijer@structin.nl

Infra SDO West 1 (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg)
Kees van Duijn
Combi projectleider Cluster West 1
06-21-139367
k.vanduijn@infra-sdo.nl

Infra SDO West 2 (Zoetermeer eo)
Wilton Boelhouwer
Combi Projectleider Cluster West 2
06-15426199
w.boelhouwer@infra-sdo.nl

Infra SDO Oost
Ivo Verrips
Combi Projectleider Cluster Oost
06-39838994
i.verrips@infra-sdo.nl

Welkom

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwwoningen komen veel zaken op u af. Eén ervan is het aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Voor u is het belangrijk dat uw woningen op tijd en op de juiste manier aangesloten worden. Dit vraagt intensief overleg van partijen vroeg in uw project en een efficiënte uitvoering als het erom gaat spannen.

Structin maakt het u makkelijker!

In bijna geheel Zuid-Holland coördineert Structin de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur ten behoeve van woningnieuwbouwprojecten voor acht netbeheerders. Zodra wij op de hoogte zijn van uw project zorgen wij dat u tijdig met netbeheerders om de tafel komt om uw project voor te bereiden. Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie op tafel komt en duidelijke afspraken worden gemaakt. Tijdens de uitvoering neemt de combiaannemer de coördinatie van de combiprojectleider over. In elke regio werken de netbeheerders met één combiaannemer. Hij verzorgt de gezamenlijke aanleg van de hoofdinfrastructuur en de huisaansluitingen.

Zo helpen we u met het tijdig realiseren van de opleverplanning van uw nieuwbouwwoningen.

DOEL

Structin is een samenwerkingsvorm van acht netbeheerders in provincie Zuid-Holland. Structin coördineert de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur voor woningnieuwbouwprojecten. Voor planontwikkelaars en gemeenten is het van belang dat nieuwbouwwoningen op tijd en…

DOELGROEPEN

Structin coördineert de gezamenlijke aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur ten behoeve van nieuwbouwprojecten of herontwikkeling ten behoeve van woningbouw in Zuid-Holland. Zowel gemeenten, planontwikkelaars als bouwbedrijven hebben met Structin te maken.

WERKWIJZE

De werkwijze van Structin bestaat uit zes stappen.

1. Project melden bij Structin
2. Intake
3. Garantieverklaringen
4. Voorbereiding netbeheerders
5. Aanleggen kabels en leidingen
6. Afronding

Vragen? Neem contact op met een van onze gebiedsmanagers

WIJ WERKEN SAMEN MET DE VOLGENDE PARTNERS