OVER STRUCTIN

Op deze pagina’s maakt u kennis met Structin. De organisatie is in 2010 opgericht om namens de netbeheerders de gezamenlijke aanleg van nieuwe kabels en leidingen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in Zuid-Holland te coördineren.

  • Organisatie | Hoe zit de organisatie van Structin in elkaar?

  • Netbeheerders | Overzicht van de netbeheerders die in Structin samenwerken aan de gecombineerde aanleg van kabels en leidingen.

  • De mensen achter Structin | Wie is uw aanspreekpunt.

ORGANISATIE

Structin begeleidt het gehele proces. We maken afspraken met de verschillende partijen, bespreken afwijkingen en bemiddelen bij escalaties.

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de netontwerpen, engineering, vergunningen en opdrachtverstrekking aan de combiaannemer.

De combiaannemer legt alle kabels en leidingen voor de betrokken netbeheerders aan. Hij maakt tijdens de startwerkbespreking werkafspraken met de planontwikkelaar en het bouwbedrijf en is verantwoordelijk voor de uitvoeringsplanning.

BESTUUR STRUCTIN

Structin wordt bestuurd door de verantwoordelijk management en directieleden van de netwerkbedrijven en aannemers.

De dagelijkse operatie is in handen van de combimanager met gebiedsmanagers.

DE MENSEN ACHTER STRUCTIN

NOORD

Clen Bezemer
Clen BezemerGebiedsmanager
Djordy van der Veer
Djordy van der VeerCombi projectleider

OOST

Jurgen Bosch
Jurgen BoschGebiedsmanager
David Ras
David RasCombi projectleider

WEST

Mark Spaargaren
Mark SpaargarenGebiedsmanager
Floris Fransen
Floris FransenCombi projectleider
Kees van Duijn
Kees van DuijnCombi Projectleider Den Haag

MIDDEN/ZUID

Douwe Jan Mars
Douwe Jan MarsGebiedsmanager

MIDDEN

Jan Willem Meijer
Jan Willem MeijerProjectleider midden

ALGEMEEN

Christiaan Oosterhof
Christiaan OosterhofCombimanager

ALGEMEEN

Marlies Huiskens
Marlies HuiskensOffice manager

WIJ WERKEN SAMEN MET DE VOLGENDE PARTNERS