DOEL

Structin is een samenwerkingsvorm van acht netbeheerders in de provincie Zuid-Holland. Structin coördineert de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur voor woningnieuwbouwprojecten.

Voor planontwikkelaars en gemeenten is het van belang dat nieuwbouwwoningen op tijd en op de juiste manier aangesloten zijn op de ondergrondse infrastructuur. Om alle woningen aan te kunnen sluiten, investeren de netbeheerders jaarlijks veel in hun netwerken. Door samen op te trekken wordt dubbel werk voorkomen. Bovendien is er een betere afstemming doordat iedereen volgens hetzelfde proces werkt. Dat is doelmatiger en beperkt de projectrisico’s.

Dit levert veel voordelen op. Klanten zijn tevreden, doordat er een betere ordening ontstaat van de ondergrondse infrastructuur, de dienstverlening efficiënter is en de communicatie helder. Structin helpt planontwikkelaars en gemeenten met het tijdig realiseren van de opleverplanning van nieuwbouwwoningen.

DOELGROEPEN

Structin coördineert de gezamenlijke aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur ten behoeve van nieuwbouwprojecten of herontwikkeling ten behoeve van woningbouw in Zuid-Holland. Zowel gemeenten, planontwikkelaars als bouwbedrijven hebben met Structin te maken.

Gedurende het hele traject heeft u bij Structin één vast aanspreekpunt voor het proces. Structin bewaakt met u de mijlpalen en houdt een vinger aan de pols vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering van de ondergrondse infrastructuur. Voor u zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Klik op onderstaande doelgroepen om te weten wat Structin voor u kan betekenen.

Voor gemeenten is het belangrijk dat er een overzichtelijke ondergrondse infrastructuur is en dat bewoners en bedrijven zo min mogelijk last hebben van de aanleg van kabels en leidingen. Het gezamenlijk aanleggen van de ondergrondse infrastructuur draagt daaraan bij. Het werkgebied van Structin betreft alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland, behoudens het Westland.

Gemeenten hebben een publieke taak voor wat betreft de aanleg van riolering, openbare verlichting en bestrating. Zij krijgen met Structin te maken in de afstemming over de aanleg van andere ondergrondse infrastructuur.

Gemeenten weten vaak in een vroegtijdig stadium van woningnieuwbouwplannen binnen de gemeentegrenzen. Wij vragen gemeenten om planontwikkelaars tijdig in contact te brengen met Structin.

Structin is voor planontwikkelaars, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties, het eerste aanspreekpunt bij de aanleg van kabels en leidingen.

Structin coördineert de werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een nieuwbouwproject. We zorgen voor de afstemming tussen de planontwikkelaars, gemeenten, netbeheerders en combiaannemers. Daarmee nemen we planontwikkelaars werk uit handen, zij hoeven niet meer met alle netbeheerders apart om tafel. We houden bovendien een vinger aan de pols gedurende het gehele proces van voorbereiding tot uitvoering.

Bouwbedrijven die nieuwbouwwoningen bouwen of panden herontwikkelen t.b.v. woningbouw in opdracht van planontwikkelaars krijgen te maken met de combiaannemer, die namens de netbeheerders alle kabels en leidingen aanlegt. De combiaannemer is de coördinator van de uitvoering en is aanspreekpunt voor het bouwbedrijf. Structin is op de achtergrond actief voor het geval zich problemen voordoen.