Werkwijze

De werkwijze van Structin bestaat uit zes stappen.

1. Project melden bij Structin
2. Intake
3. Garantieverklaringen
4. Voorbereiding netbeheerders
5. Aanleggen kabels en leidingen
6. Afronding

Klik op elke stap om er meer over te weten te komen.

Stap 1: Project melden bij Structin

Planontwikkelaars of gemeenten melden in een zo vroeg mogelijk stadium hun nieuwbouwproject aan bij Structin. Dit kan via de website of telefonisch. Als er al contact is geweest met netbeheerders, wordt het project ook via de netbeheerder bij ons gemeld. Uw aanvraag via mijnaansluitingen.nl komt ook in ons systeem terecht.

Stap 2: Intake

De combiprojectleider van Structin ontvangt informatie over het project van de planontwikkelaar. De locatie, het aantal woningen en de ligging bijvoorbeeld. Nadat netbeheerders een schetsontwerp hebben gemaakt, organiseert de combiprojectleider een overleg met de planontwikkelaar en netbeheerders. Ieders wensen en eisen worden doorgesproken. De combiprojectleider legt de afspraken vast en bewaakt de vervolgstappen. De planontwerper levert de definitieve tracétekening aan.

Stap 3: Garantieverklaringen

Bij vooraanleg stelt de combiprojectleider de Garantieverklaringen op. In de Garantieverklaring ontwerp wordt de ligging van de hoofdinfrastructuur vastgelegd. De netbeheerders gaan op basis hiervan het definitieve ontwerp maken. In Garantieverklaring Bouw worden afspraken gemaakt over eventuele schades aan kabels en leidingen na aanleg. De Garantieverklaringen worden door de planontwikkelaar ondertekend.

Stap 4: Voorbereiding netbeheerders

Nadat de combiprojectleider heeft vastgesteld dat alle informatie verkregen is, zal de werkvoorbereiding gestart worden door de netbeheerders. De netbeheerders verstrekken de combi-aannemer de benodigde informatie en de opdracht om de kabels en leidingen aan te leggen. De aannemer legt de kabels en leidingen gezamenlijk aan.

Stap 5: Aanleggen kabels en leidingen

De combiaannemer legt de hoofdinfrastructuur en de huisaansluitingen voor de netbeheerders aan. Hij is het aanspreekpunt van de planontwikkelaar en het bouwbedrijf tijdens de aanleg. In geval van escalatie bemiddelt Structin.

Stap 6: Afronding

De combiaannemer meldt na realisatie de aansluitingen gereed bij de planontwikkelaar. Indien nodig organiseert de combiprojectleider een evaluatiegesprek.