Organisatie

Structin is verantwoordelijk voor het begeleiden van het gehele voortraject van de aanleg van kabels en leidingen. We maken afspraken met de verschillende partijen, bespreken afwijkingen en bemiddelen bij escalaties.

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de netontwerpen, engineering, vergunningen en opdrachtverstrekking aan de combiaannemer.

De combiaannemer legt alle kabels en leidingen voor de betrokken netbeheerders aan. Hij maakt tijdens de startwerkbespreking werkafspraken met de planontwikkelaar en het bouwbedrijf en is verantwoordelijk voor de uitvoeringsplanning.

Bestuur Structin

Het Algemeen Bestuur van Structin bestaat uit:

  • Bas Geense - Stedin (voorzitter)*
  • Eric van Can – Dunea*
  • Robbert Ephraim - Evides
  • Maarten van den Outenaar - Liander
  • Ruud Wielaard - Cif
  • Robert Raspe - Ziggo*
  • Bas Bouwman - Oasen
  • Reinder Benedictus – Reggefiber

*) = lid van het Dagelijks Bestuur