FAQ

Hier leest u de antwoorden op een aantal vragen die wij tot nu toe hebben ontvangen van gemeenten, planontwikkelaars en aannemers. Mocht het antwoord op uw vraag hier niet tussen staan, vult u dan gerust het contactformulier op de website in. U kunt ons ook bellen op (070) 3907404.

Hoe zijn de taken verdeeld tussen Structin, de netbeheerders en de combiaannemer?
Structin regisseert het combiproces volgens de afgesproken processen en heeft een coordinerende rol. De netbeheerders hebben dit combiproces ontworpen. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de netontwerpen, opdrachtverstrekking, vergunningen en toezicht. De combiaannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wie is verantwoordelijk voor de planning?
Structin is verantwoordelijk voor de planning in de voorbereidingsfase. De combiaannemer  is verantwoordelijk voor de uitvoeringsplanning. Structin blijft echter wel geinformeerd over de uitvoeringsplanning.

Behandelt Structin technische vragen?
Nee, een technische vraag kan direct gesteld worden aan de netbeheerders. Wel wil Structin op de hoogte blijven van de communicatie

Welke rol en verantwoordelijkheden heeft de combiaannemer?
De combiaannemer is verantwoordelijk voor de uitvoeringsplanning en -coördinatie van de hoofdleidingen en aansluitingen. Hij maakt tijdens de startbespreking werkafspraken met de planontwikkelaar/bouwer en netbeheerders en coördineert deze werkafspraken tijdens uitvoering

Welke onderwerpen worden benoemd in de Garantieverklaring Ontwerp?
In de Garantieverklaring Ontwerp stelt de planontwikkelaar zich garant voor de kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de netontwerpen. Daarnaast gaat de planontwikkelaar akkoord met de voorwaarden van Structin en de netbeheerders.

Welke onderwerpen worden benoemd in de Garantieverklaring Bouw?
Indien de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden in de bouwrijp- of in betweenfase is hiervoor een Garantieverklaring Bouw vereist. In deze garantieverklaring stelt de planontwikkelaar zich garant voor kosten die voortvloeien uit eventuele beschadiging van kabels en leidingen.

Wat gebeurt er als in de voorbereidingsperiode (na het tekenen van de Garantieverklaring Ontwerp) tracés worden gewijzigd?
Structin spreekt de planontwikkelaar aan op de consequenties van de wijzigingen en helpt de netbeheerder bij het kunnen verhalen van de meerkosten. Daarnaast coördineert Structin de wijzigingen in de projectplanning.

Werft Structin actief projecten?
Nee, Structin heeft geen accountmanagementfunctie. Tijdens het begeleiden van projecten hebben wij wel contact met gemeenten en planontwikkelaars. We zullen ook proberen een actueel beeld te verkrijgen van het werk dat eraan komt. Als wij op de hoogte worden gebracht van een nieuw project zullen we direct de betrokken netbeheerders informeren.

Wat gebeurt er als de combiaannemer de meterkast afkeurt?
De eerste keer dat de combiaannemer de meterkast afkeurt worden zijn bevindingen doorgegeven aan de planontwikkelaar/bouwer. Nadat de bevindingen zijn opgelost komt de combiaannemer voor een tweede keer keuren. Voldoet de meterkast dan nog niet aan de voorwaarden of is hij niet op tijd klaar, dan volgt er een sanctie.

Op basis van welke voorwaarden keurt de combiaannemer de meterkasten van standaard aansluitingen?
Op basis van de geldende meterkastvoorwaarden NEN 2768 en IWUN-bladen en indien van toepassing de aanvullende bedrijfseigen voorwaarden. Meer informatie staat op http://www.mijnaansluitingen.nl

Op basis van welke voorwaarden keurt de combiaannemer de meterkasten van hoogbouw?
Tijdens het voorbereiden van de (inpandige) aansluitingen worden er afspraken gemaakt tussen de combiaannemer, netbeheerders en planontwikkelaar/bouwer over de voorwaarden. Op basis van deze afstemming (tekeningen en afspraken) worden de aansluitingen gerealiseerd en gecontroleerd.