Planontwikkelaars

Structin is voor planontwikkelaars, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties, het eerste aanspreekpunt bij de aanleg van kabels en leidingen.

Structin coördineert de werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een nieuwbouwproject. We zorgen voor de afstemming tussen de planontwikkelaars, gemeenten, netbeheerders en combiaannemers. Daarmee nemen we planontwikkelaars werk uit handen, zij hoeven niet meer met alle netbeheerders apart om tafel. We houden bovendien een vinger aan de pols gedurende het gehele proces van voorbereiding tot uitvoering.