Gemeenten

Voor gemeenten is het belangrijk dat er een overzichtelijke ondergrondse infrastructuur is en dat bewoners en bedrijven zo min mogelijk last hebben van de aanleg van kabels en leidingen. Het gezamenlijk aanleggen van de ondergrondse infrastructuur draagt daaraan bij. Het werkgebied van Structin betreft alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland, behoudens het Westland.

Gemeenten hebben een publieke taak voor wat betreft de aanleg van riolering, openbare verlichting en bestrating. Zij krijgen met Structin te maken in de afstemming over de aanleg van andere ondergrondse infrastructuur.

Gemeenten weten vaak in een vroegtijdig stadium van woningnieuwbouwplannen binnen de gemeentegrenzen. Wij vragen gemeenten om planontwikkelaars tijdig in contact te brengen met Structin.