Bouwbedrijven

Bouwbedrijven die nieuwbouwwoningen bouwen of panden herontwikkelen t.b.v. woningbouw in opdracht van planontwikkelaars krijgen te maken met de combiaannemer, die namens de netbeheerders alle kabels en leidingen aanlegt. De combiaannemer is de coördinator van de uitvoering en is aanspreekpunt voor het bouwbedrijf. Structin is op de achtergrond actief voor het geval zich problemen voordoen.