Welkom

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwwoningen komen veel zaken op u af. Eén ervan is het aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Voor u is het belangrijk dat uw woningen op tijd en op de juiste manier aangesloten worden. Dit vraagt intensief overleg van partijen vroeg in uw project en een efficiënte uitvoering als het erom gaat spannen.

Structin maakt het u makkelijker!

In bijna geheel Zuid-Holland coördineert Structin de aanleg van de nieuwe ondergrondse infrastructuur ten behoeve van woningnieuwbouwprojecten voor acht netbeheerders. Zodra wij op de hoogte zijn van uw project zorgen wij dat u tijdig met netbeheerders om de tafel komt om uw project voor te bereiden. Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie op tafel komt en duidelijke afspraken worden gemaakt. Tijdens de uitvoering neemt de combiaannemer de coördinatie van de combiprojectleider over. In elke regio werken de netbeheerders met één combiaannemer. Hij verzorgt de gezamenlijke aanleg van de hoofdinfrastructuur en de huisaansluitingen.

Zo helpen we u met het tijdig realiseren van de opleverplanning van uw nieuwbouwwoningen.